prof. zw. Dariusz Zarzecki

Uznany ekspert z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor ponad 300 publikacji, w tym pozycji wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i rekomendowanych dla menedżerów, naukowców i studentów, maklerów, doradców inwestycyjnych i kandydatów na biegłych rewidentów. Jest wykładowcą na licznych kursach i konferencjach, w tym m.in. na studiach MBA Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US.

Otrzymał stypendia przyznane m.in. przez Rząd Finlandii oraz Rząd Norwegii, a także dwukrotnie przez Unię Europejską (programy ACE oraz Copernicus), uczestniczył w licznych wyjazdach studyjnych, w tym m.in. w: Norwegian School of Economics and Business Administration w Bergen, Turku School of Economics and Business Administration, University College Cork, Coventry Technical College, University of Stirling, University of Lisbon, Amsterdam School of Business, University of Hamburg.

Od 2000 roku jest organizatorem i przewodniczącym rady programowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: “Zarządzanie finansami”.

Pełnił m.in. funkcje: Dyrektora Biura Deloitte & Touche w Szczecinie oraz menedżera działu doradztwa gospodarczego D&T, Prezesa Zarządu Polsteam Consulting, Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKO BP S.A., Przewodniczącego Zespołu Ekspercko-Redakcyjnego odpowiedzialnego za opracowanie strategii rozwoju Szczecina, Szefa zespołu odpowiedzialnego za strategię rozwoju Szczecina do 2025 roku, Członka Rady Konsultacyjnej przy Prezydencie Miasta Szczecina, Członka Rady Nadzorczej Korporacji Polskie Stocznie S.A.

Od 2007 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej w Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Szczecińskiego Sp. z o.o., Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IAI SA., Członek Kapituły Business Club Szczecin, Członek Gdańskiego Klubu Biznesu, Doradca ds. Gospodarki Morskiej Prezydenta Pracodawcy RP. Członek Rady Programowej: “International Quarterly Journal of Finance”, “Bank”, “Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, „International Journal of Banking and Finance” oraz czasopisma “e-Finanse”.

Członek zespołu redakcyjnego „Przeglądu Organizacji”. Szef zespołu odpowiedzialnego za opracowanie NI5 – pierwszego standardu wyceny przedsiębiorstw w Polsce (2010). Autor licznych wycen przedsiębiorstw, w tym realizowanych na zlecenie Agencji Prywatyzacji, urzędów wojewódzkich, syndyków, sądów gospodarczych oraz prywatnych inwestorów.

Wpisany na listę biegłych sądowych z zakresu wyceny przedsiębiorstw przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.