Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna, to zespół działań nakierowanych na edukację i rozwój pacjentów, obejmujący podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu, poradnictwo z zakresu zagrożeń zdrowia, budowanie wysokiej samooceny oraz samodzielności pacjenta.
edukacja-zdrowotna1
 
Wszystkie działania w ramach edukacji zdrowotnej przebiegać będą na trzech poziomach:

  • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z chorobą, funkcjonowaniem własnego organizmu, zapobieganiem, radzeniem sobie w sytuacjach trudnych,
  • podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności związanych z korzystaniem z systemu opieki zdrowotnej i pojmowaniem zasad jej funkcjonowania,
  • zwiększania poziomu świadomości co do czynników społecznych, politycznych i środowiskowych wpływających na zdrowie.

W zakresie edukacji zdrowotnej w Zachodniopomorskim Klastrze Medycznym SYNERGIA założono realizację działań:

  • upowszechnianie filmów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej,
  • promowanie aktywnego trybu życia,
  • promowanie zasad zdrowego odżywiania,
  • uświadamianie o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w życiu codziennym i zapobiegania urazom,
  • upowszechnienie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.