Doradztwo

Klaster pełni funkcję organu opiniotwórczego oraz ośrodka dzielenia się wiedzą. Doświadczenie, kompetencje oraz przygotowanie merytoryczne zarówno podmiotów klastra jak i jego członków honorowych pozwalają na opracowanie wiarygodnych dokumentów z informacjami o stanie sektora medycznego czy poszczególnych jednostek funkcjonujących w tym sektorze. Klaster zapewni warunki sprzyjające rozwojowi i rozpowszechnianiu się wiedzy medycznej i zarządczej oraz gospodarczej w zakresie medycyny.
doradztwo1
 
Realizacja celów klastra będzie polegała na:

 • utworzeniu sieci ekspertów zajmujących się tematyką sektora medycznego,
 • przygotowywaniu opinii i rekomendacji,
 • opracowywaniu analiz i diagnoz dla rynku sektora medycznego,
 • publikowaniu raportów o stanie sektora medycznego,
 • udzielaniu wywiadów i komentarzy na temat sytuacji związanych z rynkiem medycznym,
 • udziale merytorycznym w ważnych wydarzeniach gospodarczych, konferencjach, sympozjach, kongresach,
 • prowadzeniu warsztatów, wykładów, seminariów,
 • organizacji indywidualnych spotkań doradczych,
 • organizacji konferencji, spotkań środowisk związanych z sektorem medycznym i grup zainteresowań,
 • wymianę informacji z innymi organizacjami i instytucjami na rzecz rozwoju sektora medycznego,
 • benchmarking rozwiązań dotyczących sektora medycznego wiodących gospodarek i podmiotów,
 • opracowywanie baz danych na potrzeby przygotowania opracowań i działań klastra.