Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy
Obszar priorytetowy: Sektor prywatny
Obszar tematyczny: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
Obszar geograficzny: Projekt ogólnopolski
Kwota wsparcia: 29 104, 86 CHF
Działania w ramach projektu:
Działanie 1: Stworzenie strategii CSR

Działanie 2: Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze relacji z personelem przedsiębiorstwa

Działanie 3: Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze zaangażowania społecznego

Działanie 4: Komunikacja społeczna

Działanie 5: Inicjatywy skierowane na wdrożenie celów strategii CSR w obszarze środowiska naturalnego.