Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu to uczelnia z 21 letnim doświadczeniem w kształceniu na kierunkach biznesowych. Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu rozpoczął działalność dydaktyczną w 2008 roku . Jednym z celów strategicznych Szczecina jest stanie się ośrodkiem naukowym i akademickim o oddziaływaniu ponadregionalnym. W ten cel wpisuje się misja Wyższej Szkoły Bankowej, której intencją jest zdobycie pozycji jednej z najlepszych szkół akademickich w Polsce. Wysoka jakość kształcenia w Wyższej Szkole Bankowej, prostudenckie nastawienie Szkoły oraz potencjał rozwojowy Szczecina stanowią gwarancję sukcesu zarówno Uczelni, jak i miasta.
Szkoła kształci studentów na ośmiu kierunkach studiów I stopnia , na dwóch kierunkach studiów II stopnia oraz na studiach podyplomowych o różnych obszarach kształcenia jak również na menedżerskich studiach MBA .
WSB Wydział Ekonomiczny w Szczecinie jest również otwarty na wielopłaszczyznową współpracę z biznesem. Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców oraz instytucji budżetowych proponuje firmom pakiet korzyści , a między innymi upusty cenowe dla firm i ich pracowników, studia na zamówienie , korzyści wizerunkowe oraz opiekę indywidualnego, mobilnego Doradcy Edukacyjnego .
Emilia Wiśniewska
tel. kom. 602 379 473
ewisniewska@wsb.szczecin.pl

www.wsb.pl/szczecin