Walne Zgromadzenie Klastra iSynergia

Dnia 29.04.2015 r odbyło się Walne Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSynergia. W zebraniu uczestniczyli Członkowie Klastra , Rada Klastra oraz Zarząd Fundacji Dom Lekarski Innowacyjna Medycyna.
Zgromadzenie otworzył przewodniczący Rady Klastra –Pan Dariusz Piotrowski, Prezes Domu Lekarskiego SA. Podczas Zgromadzenia wybrano dwóch Członków Rady Klastra –Pana Piotra Wagnera ,Prezesa firmy INCERT oraz Medical Investment Sp. z o.o. i Przemysława Małeckiego –Wiceprezesa Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie oraz Prokurenta firmy Paramedic24 Sp.z o.o. Gratulujemy!
Członek Zarządu Fundacji –Pani Beata Najda przedstawiła sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Klastra za rok 2014 .
Strategię Klastra zaprezentowała Pani Małgorzata Szewczuk –Członek Zarządu Fundacji.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie.

Zarząd Biura Klastra