Spotkanie informacyjne dotyczące korzyści i specyfiki zatrudniania osób z niepełnosprawnością

baner-w-szczecinie-1000x600Zachodniopomorski Klaster Medyczny jako partner  Kampanii Społecznej  TAKI JAK JA prowadzonej przez Fundację pod Aniołem zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu poświęconych korzyściom i specyfice zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada o godzinie 13.00
w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług przy ul. Cukrowej 8 w Szczecinie (w części zwanej Service Interlab).

Podczas spotkania będziemy rozdawać materiały i przekażemy wiedzę na temat korzyści
i specyfiki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Przybliżymy informacje na temat warunków
zatrudniania, jak również profitów i refundacji przysługujących z tego tytułu.
Gdy w wielu miejscach potrzebne są ręce do pracy, chcemy zachęcić pracodawców do zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Na spotkaniach chcemy promować wiedze o ich zdolnościach, znaczeniu oraz wkładzie w rynek pracy. Wiemy, że często brakuje wiedzy dot. charakterystyki pracy z osobami niepełnosprawnymi stanowi to dużą barierę związaną z decyzją pracodawcy o zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej.

Agenda spotkania, czyli 10 wątków, które poruszamy podczas spotkania:
(1) Gdzie szukać wykwalifikowanych specjalistów z orzeczeniem.
(2) Uprawnienia pracownika z niepełnosprawnością oraz specyfika zatrudniania niepełnosprawnych.
(3) Formalne i prawne aspekty oraz wymagania przy zatrudnianiu osób
z niepełnosprawnością.
(4) Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.
(5) Programy pilotażowe PFRON wspierające zatrudnianie osób niepełnosprawnych.
(6) Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikom niepełnosprawnym.
(7) Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego
(8) Przygotowanie miejsca pracy dla pracownika z niepełnosprawnością.
(9) Obniżenie wpłat wnoszonych na PFRON przez pracodawców zatrudniających powyżej
25 osób, obliczanie wskaźnika obniżającego wpłaty.
(10) Współpraca z biznesem w praktyce.

Prosimy o zgłoszenie obecności poprzez wysłanie wiadomości na e-mail: biuro@isynergia.pl