Ruszył konkurs w ramach V Osi piorytetowej “Wsparcie dla obszaru zdrowia”

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

http://www.zdrowie.gov.pl/aktualnosc-37-2405-Ministerstwo_Zdrowia_oglasza_konkurs_na_realizacje_ksztalcenia_podyplomowego_pielegniarek_i_poloznych_w_obszarach_zwiazanych_z_potrzebami_epidemiologiczno__demograficznymi.html