Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT

RCIiTT prowadzi działalność doradczą i szkoleniową dla firm, naukowców i absolwentów uczelni w zakresie transferu technologii, finansowania badań i rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Ponadto kontaktuje i koordynuje współpracę pomiędzy sferą biznesu a nauką oraz animuje rozwój klastrów przemysłowych.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii (RCIiTT)- jako jednostka ogólnouczelniana przekształcona została z Biura Programów Międzynarodowych- funkcjonuje od 1999r.

Głównymi celami RCIiTT są :

  1. tworzenie kultury innowacji i przedsiębiorczości,
  2. inicjowanie i wspieranie współpracy miedzy środowiskiem akademickim a biznesowym,
  3. zwiększenie skuteczności procesu udostępniania i wdrażania do gospodarki innowacyjnych technologii,
  4. inicjowanie i usprawnianie transferu technologii z sektora badawczo-rozwojowego do gospodarki.

http://www.innowacje.zut.edu.pl/