prof. ZUT dr hab. inż. Halina Kwiecień

Kierownik Zakładu Syntezy Organicznej i Technologii Leków, Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, w zakresie chemii oraz

stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej.

Specjalizuje się w chemii i technologii: leków, środków ochrony roślin oraz barwników.

Posiada wiedzę z zakresu chemii i syntezy organicznej, chemii farmaceutycznej i medycznej, a także stereochemii i biochemii.

Doświadczenie technologiczne:

  • udział w badaniach związanych z opracowaniem technologii wytwarzania półproduków i produktów farmaceutycznych
  • opracowanie metod analitycznych dla produktów farmaceutycznych
  • opracowaniu norm tymczasowych dla półproduktów i produktów farmaceutycznych

Doświadczenie w dziedzinie chemii:

  • synteza nowych związków organicznych
  • analiza i pozyskiwaniu substancji aktywnych biologicznie z produktów naturalnych

Doświadczenie poparte wieloletnią współpracą z:

  • Instytutem Farmaceutycznym w Warszawie w zakresie badań związanych z technologią wytwarzania leków np. tymazenu oraz półproduktów stosowanych w produkcji leków: klemastyny i amodoaronu oraz w obszarze badań podstawowych dotyczących poszukiwania nowych preparatów przeciwdrgawkowych.
  • Instytutem Przemysłu Organicznego w Warszawie w poszukiwaniu nowych substancji o aktywności pestycydowej
  • 10 letnia współpraca z firmą BASF z Ludwigshafen związana z poszukiwania aktywnych substancji w szerokim zakresie środków farmaceutycznych i ochrony roślin.

Jest autorem 5 monografii naukowych, skryptu dla studentów, kilkunastu patentów i zgłoszeń patentowych, kilku opracowań technologicznych oraz kilkudziesięciu artykułów w renomowanych czasopismach polskich i zagranicznych.