prof. US dr hab. Grażyna Wolska

Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka ponad 200 publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki w biznesie i ekonomii wydanych w formie artykułów naukowych, monografii i podręczników akademickich, rekomendowanych dla menedżerów, naukowców i studentów. Od 2008 roku redaktor naukowy Zeszytów Naukowych „Współczesne problemy ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka”, w latach 2002- 2007 redaktor naukowy Zeszytów Naukowych „Ekonomiczne Problemy Łączności”. Jest wykładowcą na licznych studiach podyplomowych, kursach i konferencjach.

Doradca w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), PARP od 2013 roku.

Twórca programu studiów podyplomowych i kierownik studiów podyplomowych „Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (CSR) inwestycją w rentowny biznes” na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

Przebyła staże naukowe „In Vielfalt geeint – Unie dans la diversité – Zjednoczeni w Różnorodności“, Institut für Internationale Zusammenarbeit des Deutschen Volkshochschul-Verbandes e.V. (IIZ/DVV), Fédération Française des Maisons de l’Europe (FFME), Fundacja Genshagen Instytutu Berlin-Brandenburg, euractiv oraz europa-digital, Berlin; Labolatorio Etno-Antropologico di Rocca Grimalda, Social and Economic Role of the Changes In the European Economy In Poland and In Italy; Universita’ degli Studi di Genova, Fakolta  di Economia.

Od 2012 roku wraz z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu jest współorganizatorem i przewodniczącą rady naukowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Współczesne problemy ekonomiczne”.  Kierownik naukowy studiów podyplomowych „Zarządzanie strategiczne w podmiotach łączności”; Kierownik projektu badawczego ”Sposoby wyznaczania przedsiębiorcy zobowiązanego do świadczenia pocztowej usługi powszechnej – analiza porównawcza przydatności zastosowania poszczególnych metod w warunkach polskich”, projekt zlecony przez Ministerstwo Transportu oraz współrealizatorka 10 projektów badawczych.

Przygotowała autorską prezentację w postaci wykładu na posiedzeniu Rady Poczty Polskiej na temat „Jak przygotować Pocztę Polską do sprostania konkurencji na zliberalizowanym rynku usług pocztowych Unii Europejskiej”, Dyrekcja Generalna Poczty Polskiej, Warszawa 28 marca 2006 roku.

Opiniodawca materiałów metodycznych oraz pakietu edukacyjnego programów MENiS – DKZiU, Modułowy program nauczania dla zawodu Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zleceniodawca Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.