prof. dr hab. inż Mirosława El Fray

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, uznana specjalistka z zakresu inżynierii biomateriałów polimerowych. Współtwórca opatentowanych technologii i materiałów dla pozaustrojowych komór serca i małoinwazyjnych technik chirurgicznych.  Od lat współpracuje z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Politechniką Warszawską i New Jersey Center of Biomaterials (USA).  Zrealizowała szereg projektów we współpracy z firmami, m.inn. DePuy Johnson & Johnson (W. Brytania), Uniqema/Croda (Holandia), Honda Europe (Niemcy), Philips (Holandia). Dorobek naukowy prof. El Fray obejmuje ponad 220 publikacji, w tym ponad 70 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej, 7 udzielonych patentów i 5 zgłoszeń patentowych (w tym do UE i USPTO). Członek komisji programowej nowego kierunku studiów Nanotechnologia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej. Od 2007 r. dyrektor Instytutu Polimerów, a od końca 2013 r. dyrektor Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. W 2007 r. stworzyła od podstaw Zakład Biomateriałów i Technologii Mikrobiologicznych, którym kieruje obecnie. Kierowała 9 projektami badawczymi, 3 projektami międzynarodowymi (w ramach umów bilateralnych) oraz dwoma finansowanymi z funduszy strukturalnych UE. W latach 2009-2011 była członkiem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Szczecin. Za osiągnięcia naukowe otrzymała 11 Nagród Rektora Politechniki Szczecińskiej/ZUT I i II stopnia, wyróżnienie „Świata Biznesu” – „Perły Biznesu 2008” (2009 r.), wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Eureka! Odkrywamy polskie wynalazki” (2014) za wynalazek dotyczący innowacyjnego materiału do wytwarzania implantu przepuklinowego. Jest recenzentką w wielu czasopismach międzynarodowych, m.in. Polymer, Acta Biomaterialia, Biomaterials oraz recenzentem projektów w 7. Programie Ramowym UE, ekspertem Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań  Rozwoju oraz członkiem Sekcji Biomateriałów w Komitecie Nauki o Materiałach Polskiej Akademii Nauk.