Prezentacja Klastra przed Komisją Rady Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Zarząd Fundacji Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego w dniu 23 października br. wziął udział w Posiedzeniu Stałych Komisji Rady Powiatu Gryfińskiego. Spotkanie miało między innymi na celu zaprezentowanie Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego „iSynergia”, do którego przystąpił Powiat Gryfiński. Podczas prezentacji przedstawione zostały założenia, a także cele i korzyści wynikające ze współpracy z naszą Fundacją.

Bez-nazwy-3

Współpraca z Powiatem Gryfińskim stanowi dla Klastra niezwykle istotny element rozwoju, bowiem kooperacja z jednostkami samorządu terytorialnego umożliwia stworzenie dogodniejszych warunków do pozyskiwania środków na finansowanie prac badawczo-rozwojowych, jak również koordynację procesów integracyjnych. Ponadto dzięki tej współpracy możliwe jest ukierunkowanie działań Klastra na dostosowywanie się do warunków demograficznych.