Portal Powiatu Gryfino o udziale Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSynergia we Wspólnym Posiedzeniu Stałych Komisji Rady Powiatu.

logo_powiat_gryfinski
 
 
 
 

WSPÓLNE POSIEDZENIE STAŁYCH KOMISJI RADY POWIATU

W dniu 23 października br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie odbyło się Wspólne Posiedzenie Stałych Komisji Rady Powiatu. Spotkanie dotyczyło koncepcji budowy nowego szpitala. Prezes “Domu Lekarskiego” S.A. Dariusz Piotrowski przedstawił prezentacje dotyczącą wariantów budowy nowego budynku szpitala, przy ul. Parkowej w Gryfinie oraz koszty i terminy tego przedsięwzięcia.[…]

www.gryfino.powiat.pl – 24.10.14 – pełna treść artykułu