Podpisaliśmy porozumienie z Instytutem Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej .

Dnia 22 grudnia 2015 roku ZKM iSynergia podpisał porozumienie z Instytutem Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej .Współpraca z Instytutem ma na celu rozwój podmiotów zaangażowanych w obsługę turystów korzystających z usług zdrowotnych co w przyszłości przyczyni się do rozwoju turystyki i kreowania pozytywnego wizerunku miejsca jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów , mieszkańców i turystów .