Nowy kierunek Studiów Podyplomowych na US .

Katedra Ekonomii Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US otwiera nowy kierunek Studiów Podyplomowych Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw.

Kierownikiem studiów jest Członek Rady Opiniodawczo-Doradczej ZKM iSynergia dr hab.prof.US Grażyna Wolska

http://podyplomowe.usz.edu.pl/kierunek/spoleczna-odpowiedzialnosc-przedsiebiorstw-csr-inwestycja-w-rentowny-biznes