Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój-DEMONSTRATOR

DEMONSTRATOR+ „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej”

Rodzaje projektów:
Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie:
dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy od badań naukowych do przygotowania innowacyjnego produktu (technologii) przetestowanej na instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;
budowy instalacji pilotażowych/demonstracyjnych służących testowaniu nowych rozwiązań technologicznych wypracowywanych w organizacjach badawczych lub w przedsiębiorstwach.

Beneficjenci: przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe z udziałem przedsiębiorcy, w tym spółki, których udziałowcami są organizacje badawcze i przedsiębiorcy.

Wysokość dofinansowania:
Jednostki naukowe: dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych: do 100%
Przedsiębiorstwa:
a) Dla badan przemysłowych:
• od 70% do 80% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
• od 60% do 75% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;
• od 50% do 65% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw;
b) Dla prac rozwojowych:
• od 45% do 60% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw;
• od 35% do 50% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;
• od 25 % do 40% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.
Minimalna wartość projektów: 5 mln PLN, maksymalna 100 mln PLN

Termin naboru: maj – lipiec 2015