Misja, wizja, cel

Misją klastra jest osiągnięcie wysokiego poziomu jakości sektora medycznego w regionie, poprzez integrację, innowacje, współdziałanie, synergię, które wpłyną na wzrost atrakcyjności zachodniopomorskiego rynku medycznego z perspektywy klientów/pacjentów krajowych i zagranicznych.

Wizją klastra jest uzyskanie wiodącej pozycji wśród klastrów medycznych w Polsce w zakresie aktywności innowacyjnej, opiniotwórczej i odpowiedzialnej społecznie.

Celem klastra jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych dzięki integracji nauki i biznesu, w perspektywie 5 lat od rozpoczęcia funkcjonowania klastra, które będą stanowiły o wysokiej jakości, sile i przewadze konkurencyjnej sektora medycznego województwa zachodniopomorskiego.