Korzyści z przystąpienia

Co oferujemy:

 • dostęp do strefy członkowskiej
 • reaserch możliwości finansowania projektów
 • reklama na stronie internetowej Klastra
 • dostęp do baz danych i analiz
 • prezentacja podmiotu na stronie internetowej Klastra
 • możliwość wykorzystania wizerunku klastra
 • propozycje udziału w projektach
 • spotkania networkingowe
 • oferta produktów przesyłana do członków Klastra
 • organizacja konferencji, udział w konferencjach z preferencjami dla członków Klastra
 • newsletter z wydarzeniami klastra rozsyłany do wszystkich zainteresowanych
 • szkolenia dla pracowników
 • preferencyjne warunki współpracy w Klastrze

Istotą Klastra jest stworzenie platformy współpracy w obszarze biznesu i nauk medycznych umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, wyższych uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
 
Ideą utworzenia Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego iSynergia jest praktyczne przedsięwzięcie, które ma przynieść konkretne korzyści dla podmiotów wchodzących w skład Klastra:

 • zwiększenie konkurencyjności podmiotów oraz ich innowacyjność poprzez wspólnie realizowane projekty i wymianę know-how,
 • udział w projektach naukowo-badawczych,
 • możliwość pozyskania dofinansowania w ramach projektów unijnych oraz innych źródeł zewnętrznych przedsiębiorstw zrzeszonych w ZKM iSynergia,
 • współpraca, wymiana doświadczeń, pomysłów z innymi członkami klastra,
 • rozwój i wzmocnienie skuteczności partnerów w klastrze – efekt SYNERGII,
 • udział w zintegrowanej działalności edukacyjnej, szkoleniowej i eksperckiej,
 • zmniejszenie kosztów działalności,
 • wspólne działania w zakresie reklamy i promocji,
 • ograniczenie ryzyka działalności przedsięwzięć innowacyjnych,
 • uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach,
 • uczestnictwo w krajowych i zagranicznych targach,
 • zdobycie nowych klientów i rynków zbytu.