Konkurs w ramach Działania 3.2.”Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R “

Ogłoszono konkurs w ramach Działania 3.2.”Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

http://nowedotacjeunijne.eu/aktualnosci/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj-3-2-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-3-2-1-badania-na-rynek/