IN GENIUM

System Optimax wykorzystuje unikalne podejście w dziedzinie poprawy wydajności. Oparty jest na naukowych narzędziach z dziedziny Psychocybernetyki, które badają ludzki charakter.

Wyniki diagnozy są wykorzystywane do opracowania całościowego, systematycznego i praktycznego planu. Celem jest osiągnięcie maksymalnie wysokich poziomów wydajności zarówno przez:

 • osobę indywidualną,
 • zespół pracowników,
  jak i całą
 • organizację biznesową.

Oferujemy praktyczne i innowacyjne rozwiązania dla każdego obszaru biznesowego mającego wyzwania w dziedzinie wydajności.

Optimax System dla poprawy wydajności proponuje szeroki zakres usług. Wszystkie nasze usługi bazują na podstawowym narzędziu, którym jest Badanie Charakteru, tworząc holistyczne i systematyczne podejście do zrozumienia człowieka i maksymalizacji jego wydajności.
Nasz system zapewnia rozwiązania w następujących obszarach:

BIZNES
ŻYCIE OSOBISTE

Optimax oferuje szeroki zakres usług i rozwiązań mających na celu poprawę wydajności zarówno indywidualnej osoby jak i całych organizacji biznesowych.

Wydajność człowieka jest napędzana przez dwa główne czynniki:
CHARAKTER jako czynnik zewnętrzny
ŚRODOWISKO jako czynnik wewnętrzny

Używamy szeregu unikalnych instrumentów naukowych do obiektywnego pomiaru i oceny charakteru, warunków środowiska oraz dynamizmu.

 1. BADANIE CHARAKTERU Character Assesment
 2. DIAGNOZA BALANSU ŻYCIOWEGO Life-Balance Assesment
 3. BADANIE BALANSU PRACY Job-Balance Assesment
 4. MATRYCA KOMPETENCJI – Competency Matrix
 5. DŁUGOTERMINOWY PLAN ŻYCIOWY Long Termin Life Plan
 6. ROCZNY PLAN ŻYCIOWY Annual Life Plan

www.in-genium.pl