II edycja Polsko-Szwajcarskiego Okrągłego Stołu Innowacji w dziedzinie zdrowia

W dniach 20-21 października 2014 roku w Zurychu odbyła się II edycja Polsko-Szwajcarskiego Okrągłego Stołu Innowacji w dziedzinie zdrowia (ageing socjety) w której udział wzięły Członkinie Zarządu naszego Klastra. Spotkanie to zorganizowane zostało przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego we współpracy ze szwajcarskim Ministerstwem Edukacji, Badań i Innowacji (SERI) oraz HealthTechClusters. Inicjatywa miała na celu stworzenie nowych możliwości na intratną współpracę z zagranicznymi partnerami oraz stanowiła szansę wejścia na ten renomowany rynek. Podczas spotkania zdefiniowano następujące kluczowe sektory w zakresie zdrowia: medical technology, healthcare, biotechnology, pharmaceutical technology and molecular biology industries, eHelath, oraz ICT in medicine. Dzień pierwszy obrad miał charakter ekspercki i skierowany był do koordynatorów platform technologicznych/klastrów, oraz reprezentantów agencji rządowych i ministerstw. W drugim dniu natomiast odbyła się matchmaking event,który miał na celu zaprezentowanie propozycji współpracy obydwu stron, zarówno instytutów badawczych, uczelni i klastrów, jak i przedsiębiorstw z Polski i Szwajcarii, w którym to Członkinie Zarządu Zachodniopomorskiego Klastra Medycznego zaprezentowały mechanizmy funkcjonowania naszego Klastra.

Dzięki temu wydarzeniu nawiązaliśmy współpracę z wieloma jednostkami naukowymi jak również podmiotami ze świata biznesu.