Harmonogram naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok

W dniu 12.03.2015 został opublikowany harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostały zaplanowane już na II kwartał 2015 r. i dotyczą Osi Priorytetowej nr 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.

http://www.poir.gov.pl/media/1643/harmonogram_konkursow_POIR_wersja1_12032015.pdf