dr Marcin Królikowski

DOŚWIADCZENIE w kierowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, aparaturowych i naukowych, między innymi:

 • autor infrastruktury informatycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, ZUT,
 • realizator największego w Województwie Zachodniopomorskim projektu budowy 
infrastruktury sieci bezprzewodowej do celów naukowo – dydaktycznych,
 • realizator projektu aparaturowego z dotacji celowej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – 
budowy Laboratorium Technik Szybkiego Prototypowania i Wytwarzania ZUT,
 • jeden z głównych wykonawców projektu z ramienia ówczesnej Politechniki Szczecińskiej (TUS) finansowanego w ramach 6PR Unii Europejskiej – MULTIPROTECT, typ: Integrated Project, NMP3-CT-2005-011783, Numer kontraktu: 011783. Rok zakończenia 2009. 
Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • jeden z głównych wykonawców projektu celowego w roku 2004-2005 pt: Opracowanie konstrukcji, prototypu i wdrożenie bezdotykowej głowicy do pomiaru części jezdnej kół pojazdów szynowych Nr PC ROW-394/2004. Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii 
Mechanicznej i Mechatroniki oraz PPW “Koltech” Racibórz,
 • jeden z głównych wykonawców projektu rozwojowego pt: Opracowanie technologii 
regeneracji obręczy kół z wkładkami elastycznymi zestawów kołowych pojazdów szynowych na tokarkach podtorowych z napędem ciernym 3-rolkowym Nr 0333/R/2/T02/06/01. Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki,
 • jeden z głównych wykonawców projektu zamawianego pt.: Materiały i technologie dla rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o przemysłowe gazy procesowe, Nr PBZ-KBN- 117/T08/2005, Główny Instytut Górnictwa, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Politechnika Szczecińska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki.
 • Kierownik projektu badawczego własnego Rozwój metod projektowania, optymalizacji i wytwarzania generatywnego nieregularnych struktur kierunkowych z zastosowaniem selektywnego stapiania proszków metali 2010-2014

WIEDZA w zakresie transferu nowoczesnych technologii do podmiotów przemysłowych, w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii,
 • opracowanie prototypowych konstrukcji między branżowych,
 • opracowywanie opinii o innowacyjności i audytów technologicznych.

ZATRUDNIENIE I FUNKCJE

 • Od 1991 roku nieprzerwanie w Politechnice Szczecińskiej, następnie w Zachodniopomorskim 
Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. doktor nauk technicznych
 • Od 1992 roku – własna działalność gospodarcza, początkowo w obszarze informatyki, 
obecnie w charakterze prac R&D w dziedzinie nowoczesnych technologii.
 • Od 1997r Specjalista w zakresie informatyki – Uczelniane Centrum Informatyki ZUT.
 • Od 2001r Dyrektor Centrum Nowych Materiałów i Technologii
 • Członek Rady Nadzorczej spółki Dom Lekarski S.A.,
 • Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pogodno” od 1997 roku,
 • Członek Rady Nadzorującej Regionalnego Centrum Nowych Materiałów i Technologii, 
powołany przez JM Rektora ZUT na poprzednią i bieżącą kadencję do 2016 roku,
 • Członek Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – 
wybrany na dwie poprzednie i kadencję do 2016 roku.