dr hab. inż Andrzej Wieczorek

Chemik, biotechnolog, ekolog, ekspert w zakresie wpływu zanieczyszczeń, szczególnie powietrza na stan środowiska. Od 10 lat Prodziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego. Autor ponad 80 publikacji, w tym pozycji w czasopismach anglojęzycznych krajowych i zagranicznych o światowym zasięgu. Jeden z głównych autorów programów kształcenia studentów na kierunkach studiów Ochrona środowiska i Chemia. Odpowiedzialny za procedury akredytacyjne przed Polską Komisją Akredytacyjną.

Uczestniczył w zagranicznych programach stypendialnych w Niemczech (Universität Kassel) i Holandii (Hogeschool van Amsterdam, firma Ameco) pracując nad metodami oceny uciążliwości zapachowej powietrza powodowanej emisją z procesów recyklingu tworzyw sztucznych i odorymetrią oraz szkoląc się w zakresie zarządzania prośrodowiskowego.

Tematyka jego dotychczasowych badań naukowych skupiała się wokół problematyki oczyszczania środowiska od zanieczyszczeń, szczególnie powietrza metodami biologicznymi, wpływem zanieczyszczeń na środowisko, np. na wzrost roślin oraz możliwościami wykorzystania olejków eterycznych w ochronie roślin. Był zarówno głównym wykonawcą jak i kierownikiem projektów badawczych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie biofiltracji powietrza. Współpracuje z przemysłem i firmami komunalnymi dużych miast Polski w charakterze doradcy do spraw ograniczania emisji do powietrza związków złowonnych.

Jako członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego współorganizował z Kommission Reinhaltung der Luft im VDI und DIN (Niemcy) i Vereniging Lucht (Holandia) międzynarodowe konferencje naukowe poświęcone metodom ograniczania wpływu przemysłu, rolnictwa i gospodarki na środowisko. Prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego w Szczecinie.