Środki UE

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój. https://www.fundus

Więcej informacji

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój. https://www.fundus

Więcej informacji

Harmonogram naborów wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2015 rok

W dniu 12.03.2015 został opublikowany harmonogram konkursów w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Pierwsze konkursy zostały zaplanowane już na II kwartał 2015 r. i dotyczą Osi Priorytetowej nr 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa. http://www.poir.gov.pl/media/1643/h

Więcej informacji

Harmonogram naborów projektów na rok 2015 ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało harmonogram naborów projektów ,na rok 2015. http://www.ncbir.pl/harmonogram-konkursow/

Więcej informacji

Nowe konkursy w programie Horyzont 2020

W ramach nowego programu ramowego Komisji Europejskiej na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 na lata 2014-2020 trwają konkursy, w których brać mogą udział m.in. placówki medyczne z naszego kraju. W ramach obszaru zatytułowanego „Wyzwania społeczne – Zdrowie, zmiany demograficzne

Więcej informacji

Nabór wniosków do programu IMI 2

Po sukcesie pierwszej fazy IMI które doprowadziły do przełomowych odkryć w różnych dziedzinach medycyny ,głównie leczeniu cukrzycy ,autyzmu oraz bezpieczeństwie leków rusza IMI2 .Wartość pierwszej transzy programu wynosi 49 milionów euro a budżet na lata 2014-2020 wynosi 3,3 mld euro.

Więcej informacji