Środki UE

Kalendarz ogłoszonych konkursów w miesiącu styczniu

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi naborami wniosków . http://nowedotacjeunijne.eu/kalendarz/styczen/  

Więcej informacji

Ruszył konkurs w ramach V Osi piorytetowej “Wsparcie dla obszaru zdrowia”

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłasza konkurs na realizację projektów w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodow

Więcej informacji

Konkurs w ramach Działania 3.2.”Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R “

Ogłoszono konkurs w ramach Działania 3.2.”Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R Poddziałanie 3.2.1.Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. http://nowedotacjeunijne.eu/aktualnosci/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj-3-2-wsparcie-wdrozen-wynikow-prac-br-3-2-1-badania-na

Więcej informacji

Szczegółowy Opis Osi Piorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

29 lipca Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Przyjął Szczegółowy Opis Osi Piorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. http://www.rpo.wzp.pl/node/184  

Więcej informacji

Bony na innowacje dla MŚP – Poddziałanie 2.3.2.

31 lipca 2015 został ogłoszony  konkurs na Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia 2015 i potrwa do 30 grudnia 2015 http://nowedotacjeunijne.eu/aktualnosci/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-nabor-wnioskow-rozpocznie-sie-31-sierpnia-2

Więcej informacji

Nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój-DEMONSTRATOR

DEMONSTRATOR+ „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Rodzaje projektów: Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na wsparcie: dużych zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych nakierowanych na komercjalizację wyników badań obejmujących wszystkie etapy

Więcej informacji