Realizowane projekty

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Program: Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Obszar priorytetowy: Sektor prywatny Obszar tematyczny: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar geograficzny: Projekt ogólnopolski Kwota wsparcia: 29 104, 86 CHF Działania w ramach projektu: Działanie 1: Stworzenie strategii CSR

Więcej informacji