Rada Opiniodawczo-Doradcza Naukowa

dr Marcin Królikowski

DOŚWIADCZENIE w kierowaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, aparaturowych i naukowych, między innymi: autor infrastruktury informatycznej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, ZUT, realizator największego w Województwie Zachodniopomorskim projektu budowy 
infrastruktury

Więcej informacji

prof. zw. Dariusz Zarzecki

Uznany ekspert z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Profesor zwyczajny, Kierownik Katedry Zakładu Inwestycji i Wyceny Przedsiębiorstw Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor ponad 300 publikacji, w tym pozycji wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i rekomendowanych dla menedżerów, naukow

Więcej informacji