Rada Opiniodawczo-Doradcza Naukowa

Dr hab.inż.Arkadiusz Terman

Dr hab. inż. Arkadiusz Terman Działalność naukowo-badawcza: możliwości wykorzystania polimorfizmu DNA fragmentów genów, których produkty białkowe uczestniczą w wyrażaniu cech użytkowych; detekcja mutacji punktowych w rejonach kodujących wybranych protoonkogenów oraz genów enzymów pr

Więcej informacji

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec, profesor zwyczajny w Instytucie Inżynierii Materiałowej Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Profesor Zbigniew Walenty Rosłaniec urodził się 14 lutego 1945 r. w Ostrówku k/War

Więcej informacji

prof. US dr hab. Grażyna Wolska

Profesor nadzwyczajny, Kierownik Katedry Ekonomii Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Autorka ponad 200 publikacji z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, etyki w biznesie i ekonomii wydanych w formie artykułów naukowych, monografii i podręczników ak

Więcej informacji

prof. dr hab. inż Mirosława El Fray

Prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray, uznana specjalistka z zakresu inżynierii biomateriałów polimerowych. Współtwórca opatentowanych technologii i materiałów dla pozaustrojowych komór serca i małoinwazyjnych technik chirurgicznych.  Od lat współpracuje z uczelniami krajowymi i zagran

Więcej informacji

prof. ZUT dr hab. inż. Halina Kwiecień

Kierownik Zakładu Syntezy Organicznej i Technologii Leków, Instytutu Technologii Chemicznej Organicznej, Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk chemicznych, w zakresie chem

Więcej informacji

dr hab. inż Andrzej Wieczorek

Chemik, biotechnolog, ekolog, ekspert w zakresie wpływu zanieczyszczeń, szczególnie powietrza na stan środowiska. Od 10 lat Prodziekan Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego. Autor ponad 80 publikacji, w tym pozycji w czasopismach angloj

Więcej informacji