Bony na innowacje dla MŚP – Poddziałanie 2.3.2.

31 lipca 2015 został ogłoszony  konkurs na Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia 2015 i potrwa do 30 grudnia 2015

http://nowedotacjeunijne.eu/aktualnosci/poddzialanie-2-3-2-bony-na-innowacje-dla-msp-nabor-wnioskow-rozpocznie-sie-31-sierpnia-2015-i-potrwa-do-30-grudnia-2015/