1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw / 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Inteligentny Rozwój.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/11-projekty-br-przedsiebiorstw-112-prace-br-zwiazane-z-wytworzeniem-instalacji-pilotazowejdemonstracyjnej/